logo_agsh

Rreth Nesh

SHOQATA “ANALIZA E GRUPIT NE SHQIPERI”, (AGSH) themeluar në 8 Prill 2016, është regjistruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë në 26.5.2016 me vendim nr. 5343.

SHOQATA “ANALIZA E GRUPIT NE SHQIPERI”, (AGSH) u bë anëtare e Rrjetit Evropian të Institucioneve të Trainimit në Analizën e Grupit (EGATIN) ne 26.4.2016

Analiza e Grupit në Shqipëri ka për qëllim:

Promovimin dhe zhvillimin e disiplinës dhe praktikës së Analizës së Grupit, dhe kualifikimit në analizën e grupit në Shqipëri, nëpërmjet:

a. Udhëheqjes dhe koordinimit të programit të kualifikimit në Analizën e Grupit në Shqipëri.

b. Sigurimit të standardeve të kualifikimit dhe praktikës së psikoterapisë grup analitike sipas Standarteve të Rrjetit Evropian të Institucioneve të Trainimit në Analizën e Grupit (European Group Analytic Training Institutes Network – EGATIN).

Këshilli Drejtues i Shoqatës AGSH

Anxhela Gramo, Kryetare, AGSH

Olta Tuholi, Nënkryetare, AGSH

Ermira Hila, Sekretare e Përgjithshme, AGSH

Andia Meksi, Përgj, Thesari, AGSH

Arela Çarku, Koordinatore për Anëtarësinë, AGSH