Rruga: Sami Frashëri, Pallati Vortek, Hyrja 13, Ap 12, Tiranë, Shqipëri