• Edukim mbi parandalimin e problemeve të shëndetit mendor
 • Edukim dhe ndërgjegjësim mbi të drejtat e individëve që vuajnë nga çrregullimet mendore.
 • Ekspertizë në vlerësimin e statusit mendor dhe funksional të të punësuarve për të garantuar motivimin, performancën dhe produktivitetin në punë të individëve.
 • Vlerësim psikologjik individual/grup
 • Promovim i shërbimeve psiko-sociale dhe psikoterapeutike në përputhje me standartet profesionale të unifikuara dhe të njohura ndërkombëtarisht.
 • Psikoterapi/këshillim individual
 • Psikoterapi/këshillim në çift
 • Psikoterapi/këshillim në grup
 • Grupe mbështetjeje dhe edukuese
 • Nxitja e cilësisë së shërbimeve psikologjike dhe psikoterapeutike për të garantuar interesin më të lartë të individit në nevojë.
 • Supervizion individual dhe në grup për profesionistët e shëndetit mendor
 • Edukim në vazhdim për profesionistët e shendetit mendor dhe studentë praktikantë.
 • Kërkim shkencor në fushën e shëndetit mendor.