logo_agsh

Eksperiencat Grup-Analitike në Tiranë

AGSH ka organizuar 5 (pesë) module dhe eksperienca grup-analitike në Analizën e Grupit drejtuar nga Z. Robert Harris:

I: 24 – 26 Prill, 2015

II: 21– 22 Nëntor, 2015

III: 30 – 31 Janar, 2016

IV: 23 – 24 Prill, 2016

V: 11 – 12 Qershor 2016


Hyrje në Analizën e Grupit
Drejtues: Bob Harris, M.Inst GA London, Cert Ed.
Seancë prezantuese grupi – 1orë 30 min
Social Dreaming Matrix – 45 minuta
Pushim Kafe
Leksion: Konceptet bazë në Analizën e Grupit – 45 minuta
Pushim Kafe
Workshop: Sa është analiza e grupit e përshtatshme “mua”? Ky workshop do t’u japë mundësinë anëtarëve të grupit që të eksplorojnë kuptimin individual të analizës së grupit.
– 1 orë 30 min
Pushim dreke
Eksperiencë grupi nr. 2 – 1 orë 30 min
Pushim kafe
Supervizioni në grup i punës profesionale: strukturat dhe konceptet bazë – 1 orë
Social Dreaming Matrix – 45 min
Pushim kafe
Eksperiencë grupi nr. 3 – 1 orë 30 min
Pushim kafe
Eksperiencë grupi nr. 4 – 1 orë 30 min
Pushim dreke
Seminar: Aplikimi profesional dhe modifikimet e analizës së grupit. Kontekstet: Organizative dhe Institucionale. – 1 orë 15 min
Pushim Kafe
Eksperiencë grupi nr. 5 – 1 orë 30 min
Mundësi të mëtejshme trajnimi – 15 min
Mbyllja. Foto grupi