logo_agsh

Drejtuesit e Programit

Z. Robert Harris, M. Inst GA London, Cert Ed. është drejtues i programit të Analizës së grupit në Shqipëri. Z. Harris është supervizor i akredituar i Institutit të Analizës së Grupit në Londër. Ai është lektor dhe supervizor i njohur jo vetëm në Mbretërinë e Bashkuar por edhe ndërkombëtarisht. Aktualisht, Bob Harris po drejton një trajnim për supervizorët klinike në St Petersburg, në Republikën Ruse. Ai është një konsulent klinik i NHS si edhe i ekpive të tjera psikoterapeutike ne Mbretërinë e Bashkuar, dhe gjithashtu i njohur për punët e tij të shkruara. Së fundi, Bob Harris ka shkruar nje kapitull në “Puna psikologjike në grup me pacientët psikiatrik akut” (2010), një libër “Puna me të rinjtë e trazuar” (2011) si dhe një kapitull mbi Filozofinë e Shkencës sipas “burimeve të Bion-it” (2013)

Programi i trajnimit në Analizën e Grupit drejtohet nga Këshilli Lokal Organizator