Klodjana Gjika
Nr tel: 0685745529
Email: klodjanagjika2009@hotmail.com
Adresa: Ndërtesa 32, Bulevardi Gjergj Fishta 14, Tiranë
 
Bio:
Klodjana Gjika është terapiste nën supervizim për Psikoterapine Psikonanalitike specializuar nga Universiteti “Sigmund Freud” Vjene? (SFU), Instituti pe?r “Psikoanalize?n dhe Psikoterapine” e Aplikuar) – Insbruk (IAP) dhe (SHSHP). Ajo ka mbaruar masterin shkencor në degen Psikologji Klinike dhe B.A. në Psikologji, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.
 
Anëtare e Shoqatës Shqiptare për Psikoterapinë (SHSHP) dhe e Shoqatës “Analiza e Grupit në Shqipëri” (GAA)
 
Klodjana aplikon psikoterapinë psikanalitike për të rritur.
Po ashtu ajo ka eksperiencë pune si psikologe në edukim, si këshilluese për mësues, fëmijë dhe adoleshentë.
Puna e saj psikoterapeutike konsiston në probleme të ndryshme psikologjie, emocionale.