M.Sc Arela Çarku
Psikologe Klinike / Grup Psikoterapiste
Modalitetet: Psikoterapi/ Psikoanalizë/ Grup Analizë

Diplomuar në Psikologjike Klinike, pranë Fakultetit të Shkenca Sociale, Universiteti Tiranë aplikon këshillim psikologjik dhe psikoterapi me orientim psikoanalitik në praktikën private.
Psikoterapiste grupi nën supervizim nga programi kualifikues i Institutit të Grup Analizës, Londër (IGA) mundësuar nga “Shoqata e Analizës së Grupit në Shqipëri” / anëtare e Rrjetit Evropian të Instuticioneve të Trainimit në Analizën e Grupit.
Me eksperiencë si psikologe klinike me fëmijët në kopshte / çerdhe dhe këshillim me grupet e marzhinalizuar, aplikon këshillim individual dhe në grup për integrim social dhe mirqënie psikologjike pranë Nisma për Ndryshim Shoqëror-Arsis.
Eksperienca në projekte si Këshilluese për integrim social në tregun e punës, e kombinuar me eksperiencën mësimdhënëse pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, departamenti Psikologjisë dhe i Pedagogjisë mundëson ofrimin e ekspertizës dhe këshillim individual për orientim karriere dhe zhvillim profesional.
Kontakte:
E-mail: arela-carku@hotmail.it
Cel: +355 69 32 85 666